COVID-19 Health & Safety Updates from S.U.C.C.E.S.S.
Loading Events
 • This event has passed.
Return to Events

Winter Driving in BC -Pag-mamaneho sa Panahon ng Tag-lamig sa BC (Tagalog & English)

December 3, 2021

Content:

 • Know and understand BCs driving and traffic rules
 • Gain useful tips on driving during winter

Location: Online Workshop via Zoom; the invitation link will be sent after registration

Speaker: Dan Carlos, Professional Driving Instructor

*Priority is given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons and Live-in Caregiver


Mga Tatalakayin:

 • Pag-unawa sa pag-mamaneho at patakarang trapiko sa BC
 • Makakuha ng mga tip sa paraan ng pag-mamaneho sa panahon ng tag-lamig

Lugar: Online na talakayan gamit ang Zoom; Ipadadala ang imbitasyon matapos magpa rehistro

Magtatalakay o magsasalita: Dan Carlos, Professional Driving Instructor

*Ang pryoridad ay ibinibigay sa mga PR, taong nanganga-ilangan ng proteksiyon at mga taga pag-alaga

Details

Organizer

 • Immigrant Settlement and Integration Program

 • Letty Young

  778-656-0745

  letty.young@success.bc.ca

  View Organizer Website

Venue

 • Zoom