COVID-19 Health & Safety Updates from S.U.C.C.E.S.S.
Loading Events
 • This event has passed.
Return to Events

Supporting Parents in time of COVID-19: Caring for Care Providers-Pag-alalay sa mga Magulang sa Panahon ng COVID-19 (English & Tagalog)

December 4, 2020

Community Connection Activity

Support Circle for Parents and other Care Providers

 • Sharing of experiences related to current system of online learning and issues like time management, gadgets, internet connections and security.
 • Understanding your child’s response to pandemic and how you cope with the situation.
 • Steps to do as a result a joining and sharing & connecting with SD 36 as a community resource.

Date: December 04, 2020 (Friday) 5:00 PM – 7:00 PM

Location: Online Workshop via Zoom; the invitation link will be sent after registration.

Speaker: Au Ferrera, SWIS/ Multicultural Liaison, SD#36

Registration:

TEL: Aurea Lucas 604-588-6869 ext. 242

Email: [email protected]


Pang-komunidad na Pakikipag-ugnayan

Cirkulong Suportahan Para sa Mga Magulang at Iba Pang Taga Pag-Alaga

 • Magbahagi ng inyong karanasan sa kasalukuyan sistemang “online learning” at mga isyung tulad ng:paglalaan ng oras, gadyet , internet koneksyon, at seguridad;
 • Pag-unawa ng reaksyon ng iyong anak sa pandemya at estratehiya para matulungan sila.
 • Inyong hakbang na gagawin para maisabuhay ang natutunan sa sharing at pakikipag-ugnayan sa Surrey School District 36 bilang resorse sa komunidad.

Petsa: Disyembre.04, 2020 (Biyernes) 5 ng Hapon – 7 ng Gabi

Lugar: Online na talakayan gamit ang Zoom; Ipadadala ang imbitasyon matapos magpa rehistro.

Magtatalakay o magsasalita: Au Ferrera, SWIS/ Multicultural Liaison, SD#36

Pagpapatala:

TEL: Aurea Lucas 604-588-6869 ext. 242

Email: [email protected]

Details

 • Date

  December 4, 2020

 • Time

  5:00 pm - 7:00 pm

 • Language

  English

 • Interpretation

  Tagalog

 • Eligibility

  Permanent Resident

 • Service

  Settlement

Organizer

 • Immigrant Settlement and Integration Program

 • Aurea Lucas

  604-588-6869

  aurea.lucas@success.bc.ca

  View Organizer Website

Venue

 • Webinar

  Webinar, Online