S.U.C.C.E.S.S. is pleased to announce our new Vision and Mission!
Loading Events
 • This event has passed.
Return to Events

Basic Employment Standards in BC-Mga Pangunahing Pamantayan sa Pagtratrabaho sa BC (Tagalog)

September 29, 2020

Content:

 • Basic definitions
 • Regular wages
 • Hours of work
 • Statutory holiday pay
 • Deductions
 • Annual vacation

Nilalaman

 • Mga pangunahing kahulugan
 • Regular na sahod
 • Oras ng trabaho
 • Bayad sa statutory holiday
 • Mga bawas sa sahod
 • Taunang bakasyon

Lugar/Location: Zoom, Virtual workshop sa pamamagitan ng Zoom. Ang isang link ng imbitasyon ay ipapadala pagkatapos ng pagrehistro.

Virtual workshop through Zoom, an invitation link will be sent after registration.

For registration or more information please contact Sheen Indonela:

Tel: 236-838-5782

Email: [email protected]

Details

 • Date

  September 29, 2020

 • Time

  6:00 pm - 7:00 pm

 • Language

  Tagalog

 • Eligibility

  Permanent Resident

 • Service

  Settlement

Organizer

 • S.U.C.C.E.S.S.

 • Sheen Indonela

  236-838-5782

  sheen.indonela@success.bc.ca

Venue

 • Webinar

  Webinar, Online